porcupine colors

porcupine colors

ΑρχικήJournal › Contract Killer

Contract Killer

Το πιο ωραίο είναι ότι τα προβλήματα με τις αδιάφορες, βαρετές και δυσνόητες συμβάσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό του ο Andy Clarke έγραψε το Δεκέμβριο που μας πέρασε στο 24ways μια τέτοια σύμβαση με τον τίτλο Contract Killer. Αμέσως χτύπησαν σε μένα διάφορα καμπανάκια και αναρωτήθηκα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με ένα τέτοιο κείμενο. Ίσως να το μεταφράσουμε σε πρώτη φάση; Επικοινώνησα λοιπόν με τον Andy και μετέφρασα το κείμενο στα ελληνικά. Έχοντας λοιπόν όλοι μας μια αφετηρία, μπορούμε να πάρουμε αυτό το κείμενο και να το τροποποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπηρεσίες που παρέχουμε κρατώντας το φιλικό στυλ γραφής. Σίγουρα, μια νομική συμβουλή θα είναι απαραίτητη.

Η μεταφρασμένη στα ελληνικά σύμβαση υπό τον τίτλο Contract Killer

Ημερομηνία: [00/00/0000] Μεταξύ των [όνομα της εταιρείας σας] και [εταιρεία πελάτη]

Σύνοψη:

Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας και να εκπληρώσουμε τους στόχους σας, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να έχουμε κάποια πράγματα καταγεγραμμένα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να γνωρίζουμε τι είναι τι, ποιος πρέπει να κάνει τι και τι προβλέπεται αν κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σύμβαση δε θα βρείτε δυσνόητους νομικούς όρους ή μεγάλα αποσπάσματα από κείμενα που δεν μπορούν να διαβαστούν. Δεν επιθυμούμε να σας παραπλανήσουμε ώστε να υπογράψετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε αργότερα. Επιθυμούμε την ασφάλεια και των δύο μερών τώρα και στο μέλλον.

Εν συντομία:

Εσείς ([όνομα πελάτη]) μας προσλαμβάνετε ([όνομα εταιρείας]) με διεύθυνση [διεύθυνση] ώστε να [σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε ένα διαδικτυακό τόπο] με συνολικό κόστος [χρηματικό ποσό], όπως διαμορφώθηκε σε προηγούμενη επικοινωνία μας. Φυσικά, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα φτάσουμε και σ' αυτό.

Τι συμφωνούν και τα δύο μέρη;

Ως πελάτης μας έχετε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να επέμβετε σε αυτή τη σύμβαση ως αντιπρόσωπος της εταιρείας ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε. Συμφωνείτε να μας παρέχετε υλικό ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων και άλλων πληροφοριών όπως και όταν το χρειαστούμε, στη μορφή που θα σας ζητήσουμε. Συμφωνείτε να επισκοπείτε τη δουλειά μας και να μας παρέχετε σχόλια και υπογεγραμμένη έγκριση των διάφορων σταδίων της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι προθεσμίες έχουν ισχύ και για τα δύο μέρη και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεστε κι εσείς για τις ημερομηνίες που καθορίζουμε από κοινού. Επίσης, συμφωνείτε να τηρήσετε το πρόγραμμα των πληρωμών όπως περιγράφεται στο τέλος αυτής της σύμβασης. Έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε και θα τις παρέχουμε με τρόπο επαγγελματικό κι εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα μοχθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις προθεσμίες, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστέρηση στην ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί το έργο ή που θα ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα του από τη στιγμή που έχετε εσείς καθυστερήσει στο να μας παρέχετε υλικό ή στο να εγκρίνετε την πρόοδο του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Επιπλέον, θα διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας παρέχετε.

Συγκεκριμένα τμήματα του έργου

Σχεδιασμός

Θα δημιουργήσουμε σχέδια (designs) για την αισθητική, τη διάταξη και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό και τη δυνατότητα από μέρους σας να κάνετε σε αυτόν δύο κύκλους επεμβάσεων. Αν δε μείνετε ευχαριστημένοι, θα πρέπει να μας πληρώσετε για το έργο που έχουμε παράξει μέχρι το σημείο αυτό και στη συνέχεια μπορείτε ή να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση ή να κάνετε επιπλέον επεμβάσεις με επιπλέον τίμημα, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην αρχική μας συμφωνία.

XHTML/CSS πρότυπα διάταξης (layout templates)

Αν το έργο περιλαμβάνει συγγραφή κώδικα XHTML ή HTML και ανάπτυξη CSS, η συγγραφή κώδικα θα γίνει με έγκυρα XHTML 1.0 Strict αρχεία και με ανάπτυξη CSS2.1 + 3 αρχείων. Θα ελέγξουμε τον κώδικα που θα παράξουμε σε όλους τους σημαντικούς φυλλομετρητές (browsers), συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Apple, Microsoft, Mozilla και Opera. Επιπλέον, θα ελέγξουμε και θα επιβεβαιώσουμε μια παρόμοια εμφάνιση στον Microsoft Internet Explorer 6, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απολύτως ίδια με τους υπόλοιπους, καθώς πρόκειται για απαρχαιωμένο για τα δεδομένα του Διαδικτύου φυλλομετρητή. Δε θα γίνει έλεγχος των αρχείων αυτών σε παλιότερους ή ξεπερασμένους φυλλομετρητές, όπως π.χ. Microsoft Internet Explorer 5 ή 5.5 για περιβάλλον Windows ή Mac, σε προηγούμενες εκδόσεις των Safari, Mozilla Firefox ή Opera, εκτός αν αυτό έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση που επιθυμείτε την επακριβώς ίδια ή παρόμοια εμφάνιση της ιστοσελίδας σας σε αυτούς τους φυλλομετρητές, τότε θα έχετε μία επιπλέον χρέωση ανά ημέρα ανάπτυξης κι ελέγχου, όπως έχει καθοριστεί σε παλιότερη επικοινωνία μας.

Κείμενα

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συγγραφή κειμένων ή το πέρασμα περιεχομένου για το διαδικτυακό σας τόπο, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί εξ' αρχής. Ωστόσο, θα είμαστε χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε στην περίπτωση που χρειάζεστε κάτι τέτοιο, με χρέωση [τιμή] ανά ώρα για τη συγγραφή κειμένων ή το πέρασμα περιεχομένου.

Φωτογραφικό υλικό

Θα μας παρέχετε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Αν επιλέξετε να αγοράσετε φωτογραφίες από κάποιο διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας συστήσουμε τους καλύτερους από αυτούς. Στην περίπτωση που επιθυμείτε εμείς να επιλέξουμε φωτογραφίες από αντίστοιχες ιστοσελίδες, μπορούμε να το κάνουμε με χρέωση [τιμή] ανά ώρα.

Αλλαγές και αναθεωρήσεις

Γνωρίζουμε με βάση την εμπειρία μας ότι οι συμβάσεις στις οποίες έχει προαποφασιστεί το κόστος είναι σπάνια ωφέλιμες για εσάς, καθώς μπορεί να περιορίσουν τις ιδέες σας για το πως να φαίνονται κάποια πράγματα ή πως να λειτουργούν. Δεν επιθυμούμε να περιορίσουμε τις επιλογές σας ή την ευκαιρία να αλλάξετε άποψη για κάποια πράγματα. Οι εκτιμώμενες τιμές στην αρχή αυτού του κειμένου βασίζονται στον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε να ικανοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε πει ότι θέλετε να πετύχετε. Αν όμως έχετε αλλάξει τη γνώμη σας, θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα σελίδων ή ακόμα νέες πτυχές στη λειτουργικότητα, δε θα είναι πρόβλημα. Θα σας χρεώσουμε το κόστος ανά ημέρα που σας δώσαμε σε προηγούμενη επικοινωνία μας. Παράλληλα, πιθανόν να σας ζητήσουμε να καταγράψετε τα νέα χαρακτηριστικά του έργου ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις αλλαγές.

Τεχνική υποστήριξη

Πιθανόν να έχετε ήδη καλύψει το θέμα της φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Αν συμβαίνει αυτό, κανένα πρόβλημα. Αν όμως δε διαχειρίζεστε τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας, μπορούμε να το αναλάβουμε σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους παροχείς φιλοξενίας. Θα σας χρεώσουμε ένα εφάπαξ ποσό για την εγκατάσταση του διαδικτυακού σας τόπο στο διακομιστή (server) συν την εγκατάσταση λογισμικού στατιστικών όπως π.χ. Mint ή Google Analytics και στην πορεία τις ανανεώσεις και τη διαχείριση του διακομιστή (server) όπως και την υποστήριξη σε τυχόν θέματα που θα προκύψουν. Δεν είμαστε εταιρία φιλοξενίας ιστοσελίδων, οπότε δεν προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη για τη φιλοξενία, τα email ή άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τέτοια θέματα. Αν χρειάζεστε υποστήριξη σε οτιδήποτε πέρα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με κόστος [τιμή] ανά ώρα.

Νομικά θέματα

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν μας έχετε ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους. Εάν ένας όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.

Πνευματικά δικαιώματα

Εγγυάστε σε εμάς ότι οποιαδήποτε τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου που μας παρέχετε για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα ανήκει σε εσάς ή έχετε άδεια για να το χρησιμοποιήσετε. Όταν λάβουμε την τελική πληρωμή από εσάς τα πνευματικά δικαιώματα διαμορφώνονται ως εξής: Ανήκουν σε εσάς τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιουργήσαμε για το έργο αυτό. Θα σας παραδώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων, το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε με προσοχή καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αντίγραφα ή να σας παραδώσουμε πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήσαμε κατά την παραγωγή τους. Επίσης, ανήκουν σε εσάς τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που μας παρείχατε, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων XHTML και CSS και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το έργο. Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους όσα μαθαίνουμε, έτσι διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίσουμε και να δημιούργησουμε διασδυνδέσεις (links) ως μέρος της δουλειάς μας, να γράψουμε για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία.

Πληρωμές

Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια μικρή εταιρεία να πληρώνετε σύμφωνα με τις συμφωνίες μας. Επίσης, είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το φιλικό επίπεδο και να μείνετε προσηλωμένοι στο ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών. [Πρόγραμμα πληρωμών]

Σχετικά με την ισχύ της σύμβασης

Όπως γίνεται με τα εισιτήρια στο πάρκινγκ, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αυτή τη σύμβαση σε κάποιον άλλο, χωρίς την άδειά μας. Αυτή η σύμβαση παραμένει ενεργή και δεν υπάρχει λόγος να ανανεωθεί. Αν για κάποιο λόγο κάποιο τμήμα της είναι μη έγκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να ισχύουν. Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε είναι απλή, οι προθέσεις είναι σοβαρές και αυτή η σύμβαση είναι ένα νόμιμο έγγραφο υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Και μην ξεχνάτε αυτούς τους ανθρώπους με τα μεγάλα σκυλιά.

Επίλογος

Υπογραφή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας [όνομα εταιρείας] Υπογραφή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας [όνομα εταιρείας] Ημερομηνία [00/00/0000] [Το κάθε μέλος πρέπει να υπογράψει και να κρατήσει ένα αντίγραφο για το αρχείο του]

Τα τυπικά

Να υπογραμμίσω (γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου) με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι όλο το κείμενο είναι απλά μια ιδέα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση ή εφαρμοσμένη σύμβαση. Η μετάφραση που έγινε είναι ελεύθερη. Τέλος, δε φέρω καμία ευθύνη ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την όποια χρήση του κειμένου από οποιονδήποτε τρίτο. Αυτό για το τυπικό μέρος της ιστορίας. Τέλος, αν κάποιος φίλος βρει ενδιαφέρον αυτό το κείμενο κι έχει κάποια επικοινωνία με το νομικό του σύμβουλο, ας αφήσει ένα σχόλιο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό από κοινού.

To Journal

Επιστροφή στην κεντρική του Journal.

RSS Feeds!

Ναι, υπάρχουν ακόμα και λειτουργούν πολύ καλά.
Αποθηκεύστε το RSS του Journal.

Ενα απο τα Projects μου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σχεδιασμός & ανάπτυξη για τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του μεγαλύτερου Ελληνικού φορέα πολιτισμού

Σχεδιάζουμε κι αναπτύσσουμε καλύτερα websites & apps.

Χιούμορ [bookmarks 19-02-08] Το Web Standards Project ζητά τη βοήθειά σας